Pond Vac: 24-1752

En kompakte og let bassin støvsuger til hurtig rengøring.

Pond Vac opsamlingskurv: 24-1753

Kurven bruges sammen med Pond Vac bassinstøvsuger, så vandet fra havedammen filtreres og genbruges.

Damtang: 24-1754

Ideél til at fjerne affald og uønsket snavs fra havedamsoverfladen.

Trådalgebørste: 24-1755

Teleskopisk børste til fjernelse af trådalger fra din havedam.

Havedamshandske: 24-1756

Lang havedamshandske ideél til håndtering af havedamsudstyr eller vedligeholdelse af vandplanter.

Middel til grønt vand: 24-3965

Får flydende grønalger til at klumpe sig sammen, så filtret lettere kan opfange dem. Til 11250 liter.

Middel til hanevand: 24-3966

Neutraliseringsmiddel til hanevand. Neutraliserer chlor i drikkevandet. 250ml.