Sådan får du rent og sundt vand i dit bassin

De tre vigtigste elementer for at styre et bassin er følgende:

1. Filter pumpe

Filter pumper udføre en dobbelt rolle i dit bassin. For det første suger de det beskidte vand op i filtret, for det andet ilter de vandet ved  og fjerner skadelige budgasser. Hozelock Cyprio filter pumper kan tage partikler op til 10mm (f.eks fiskeafføring, affald).

For mere information besøg vores pumpe sektion.

2. Bassin filtrer

Bassin filtrer, fjerner partikler inklusiv fiskeafføring og alger og bruger miljøvenlige bakterier til at fjerne skadelige opløste forureningskilder. Hozelock Cyprio har to typer bassin filtrer at vælge imellem, filtrer til at stå på jorden og trykfiltrer, som kan skjules næsten helt. 

Filtrer der står på jorden

Disse filtrer er udstyret med tyngdekrafts udløb, d.v.s. vandet løber nedad uden tryk. Filterne skal bruge en pumpe, der ligger i bassinet, som "fodrer" filtret. Vandet vil nemt passere igennem filtret og løbe tilbage i bassinet ved hjælp af tyngdekraften. Dette betyder at filtret udløbet skal være højere end her, hvor du ønsker at vandet skal løbe tilbage.

Ecocel - Ecocel filtrer bruger skum til mekanisk at opsamle affald. Det er også hjem for billioner af gavnlige bakterier som lever af at spise partikler, når de passere. Brug et seperat ultraviolet lys (UV) for at sikre klart vand.

Ecopower - I modsætning til Ecocel biologiske filter, indeholder Ecopower et integreret ultraviolet lys (UV) som sidder i låget. Der er tre processer i dette filter: 

  • 1. Det ultraviolette lys nedbryder grønalger for at sikre klart vand.
  • 2. Solide partikler fanges af skum plader.
  • 3. Gavnlige bakterier lever på platisk biomedia og skumsvampene, som fjerner forureningskilder som ammoniak.

Trykfiltrer

Trykfiltrer er ideelle for små til mellem store bassiner, og bliver direkte "fodret" fra en pumpe i bassinet. Selv om dette er en forseglet enhed er vandet stadig under tryk når det forlader filtret, dette åbner for meget større flexibelitet når enheden skal placeres.

Bioforce
- Bioforce er trykfiltrer. Dette betyder at det vand der kommer ud, kan pumpes op af en bakke til vandfald. Det vil altså være muligt at placerer filtret lavere der end her, hvor udløbet ønskes.

For mere information besøg vores filter sektion.

3. Ultraviolet lys - Vorton UVC

Frit flydende enkelt celle alger og giver det grønne skær i bassiner. Disse alger er for små til at blive fanget i et effektivt filter. Vorton UVC bestråler alge partiklerne på en bestemt bølgelængde der kun påvirker en-cellede alger, hvorefter de vil klumpe sammen, disse større partikler kan så nemt blive filteret fra når de passere igennem et bassin filter.

Vorton UVC er op til 50% mere effektivt end mange andre UVC´s er på markedet. Den roterende gennemstrømning forbedre effektivteren af lige meget uv belysning af vandet.

Vorton Ultra Violet Clarifier - For bassiner op til 27000 liter (6000 gallons).

For mere information besøg vores filters section.