Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Læs disse betingelser og vilkår grundigt. Sammen med vores privatlivspolitik regulerer de vores forhold til dig i forbindelse med dette websted. Hvis du har spørgsmål om dem eller ikke vil acceptere dem, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling på info@hozelock-dk.web2.hozelock.com eller på +44 121 313 4242, før du bruger dette websted.

Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser og vilkår ved at opdatere denne side. Du bør med jævne mellemrum gennemgå disse betingelser og vilkår for at sikre, at du er enig i eventuelle ændringer. Brug af eller adgang til dette websted indikerer, at du accepterer disse betingelser og vilkår. Hvis du ikke accepterer disse betingelser og vilkår, bedes du afholde dig fra fortsat at anvende dette websted.

Oplysninger om os
Vi er Hozelock Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales. Vores registrerede kontor er Midpoint Park, Minworth, Sutton Coldfield, B76 1AB, og vores registrerede nummer er 645367. Vores VAT-nummer er 490917519.
Du kan kontakte os via e-mail på info@hozelock-dk.web2.hozelock.com eller via telefon på +44 121 313 4242.
Webstedet, som disse betingelser og vilkår gælder for, og som vi er ansvarlige for, er hozelock-dk.web2.hozelock.com.

Din brug af dette websted og vores intellektuelle ejendomsrettigheder
Vi har gjort dette websted tilgængeligt for dig til din egen personlige brug. Vi kan til enhver tid ændre, tilbagetrække eller nægte adgang til dette websted.
Webstedet og alle materialer på det er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og tilhører os eller er licenseret til vores brug. Materialer omfatter, men er ikke begrænset til, designet, layoutet, udseendet, grafikken og dokumenter på webstedet samt andet indhold som f.eks. artikler, historier og anden tekst.
Du må ikke kopiere, videredistribuere, genudgive eller på anden måde gøre materialet på dette websted tilgængeligt for nogen anden med kommercielt formål uden vores skriftlige samtykke.
Du må udskrive eller downloade materiale fra dette websted til din egen personlige brug eller kopiere indholdet til andre individer til deres personlige brug, under følgende forudsætninger:
* Ingen af materialerne modificieres på nogen måde;
* Ingen grafik bruges adskilt fra ledsagende tekst;
* Vores meddelelser om ophavsret eller varemærker vises på alle kopier, og du oplyser, at dette websted er kilden til materialet; og
* personen, som du leverer disse materialer til, bliver gjort opmærksom på disse restriktioner.

Vores ansvar over for dig
Disse betingelser og vilkår ekskluderer ikke vores ansvar (hvis et sådant foreligger) over for dig i forhold til:
* Personlig skade eller død som følge af vores uagtsomhed;
* Bedrageri;
* Ethvert anliggende, som det ville være ulovligt for os at udelade, eller forsøg på at udelukke vores ansvar.
Vi garanterer ikke at dette websted vil være al eller bestemt hardware og software, som du måtte bruge. Vi garanterer ikke at dette websted vil være tilgængeligt hele tiden er på bestemte tidspunkter. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække eller ændre dette websted til enhver tid.
Vi er kun ansvarlige over for dig for tab, der opstår som følge af en overtrædelse af disse betingelser og vilkår fra vores side. Vi er ikke ansvarlige over for dig for nogen tab, som du måtte blive udsat for, som ikke var en forudseelig konsekvens af, at vi overtrådte disse betingelser og vilkår, for eksempel hvis du og vi kunne have overvejet disse tab, før eller når du får adgang til dette websted. Vores ansvar over for dig må under ingen omstændigheder omfatte nogen forretningsmæssige tab, som du måtte blive udsat for, herunder, men ikke begrænset til, mistede data, mistede indtægter eller forstyrrelser i virksomhedsdriften.

Information på dette websted
Informationen på dette websted gives udelukkende med henblik på generel oplysning eller interesse. Vi prøver at sikre, at information på dette websted er nøjagtig og opdateret, men vi kan ikke tage ansvar for nogen unøjagtigheder i informationen. Som følge heraf, bør du ikke sætte din lid til disse informationer, og vi anbefaler, at du får yderligere råd eller vejledning, før du foretager nogen handlinger baseret på informationen på dette websted. Vores ansvar over for dig som forklaret ovenfor forbliver upåvirket af dette.

Links
Vi kan vælge at linke til andre websteder, som ikke er under vores kontrol. Når vi gør dette, prøver vi at gøre det så tydeligt som muligt, at du forlader vores websted. Vi er på ingen måde ansvarlige for disse websteder, og vi siger ikke god for dem. Det er dit ansvar at tjekke betingelser og vilkår samt privatlivspolitikken for andre websteder, som du besøger.
Du må ikke linke til dette websted fra et andet websted uden vores skriftlige samtykke.

Din brug af dette websted og vores intellektuelle ejendomsrettigheder
Vi har gjort dette websted tilgængeligt for dig til din egen personlige brug. Vi kan til enhver tid ændre, tilbagetrække eller nægte adgang til dette websted.
Webstedet og alle materialer på det er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og tilhører os eller er licenseret til vores brug. Materialer omfatter, men er ikke begrænset til, designet, layoutet, udseendet, grafikken og dokumenter på webstedet samt andet indhold som f.eks. artikler, historier og anden tekst.
Du må ikke kopiere, videredistribuere, genudgive eller på anden måde gøre materialet på dette websted tilgængeligt for nogen anden med kommercielt formål uden vores skriftlige samtykke.
Du må udskrive eller downloade materiale fra dette websted til din egen personlige brug eller kopiere indholdet til andre individer til deres personlige brug, under følgende forudsætninger:
* Ingen af materialerne modificeres på nogen måde;
* Ingen grafik bruges adskilt fra ledsagende tekst;
* Vores meddelelser om ophavsret eller varemærker vises på alle kopier, og du oplyser, at dette websted er kilden til materialet; og
* Personen, som du leverer disse materialer til, bliver gjort opmærksom på disse restriktioner.

Indgåelse af kontrakter online
Intet på dette websted har til formål og skal ikke opfattes som et tilbud om at indgå i et kontraktligt forhold til dig eller nogen anden, bortset fra disse betingelser og vilkår, som regulerer forholdet mellem os i forhold til din brug af dette websted.
Hvis du indgår en kontrakt med en tredjepart, som er nævnt ved navn eller der henvises til på dette websted, er det dit ansvar at sikre, at du er tilfreds med betingelserne i denne kontrakt og søge juridisk rådgivning, hvis der er behov for det.

Gældende lov og jurisdiktion
Dannelsen, eksistensen, konstruktionen, udførelsen, gyldigheden og alle tænkelige aspekter af disse betingelser og vilkår eller nogen af disse betingelser og vilkår er underlagt lovgivningen i England og Wales.
De engelske og walisiske domstole har en ikke-eksklusiv jurisdiktion til at afgøre eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse betingelser og vilkår eller anvendelsen af webstedet.