Socialt ansvar

Socialt ansvar

1.0 Introduktion

Ligesom alle andre organisationer påvirker vores drift miljøet og lokalsamfundene omkring os. Som en førende virksomhed på markedet er Hozelock respekteret for produktkvalitet, innovation og integritet. Vi anvender disse principper i den måde, vi gør forretninger på, uanset om det er lokalt eller globalt, med kunder, forbrugere, forhandlere, kolleger eller medarbejdere.

Dette dokument er en sammenfatning af vores forpligtelser og giver et overblik over, hvordan vi driver forretning, og hvilke standarder vi bestræber os på at overholde.

Vi vil fortsætte med at levere produkt- og serviceløsninger til nutidens forbrugere og samtidig arbejde på at skabe en bæredygtig og forbedret fremtid.

2.0 Politik

Området for ansvarlig virksomhedsdrift er stort, og vi har derfor defineret fem centrale temaer, som udgør vores fokus i forhold til bæredygtig forretningspraksis, og de er vores udgangspunkter i 2008.

Arbejdsplads – skab udgangspunkt for medarbejdernes udvikling, velbefindende og et positivt arbejdsmiljø

Miljø – gå ansvarligt til værks i forhold til vores forbrug af energi og vand, og reducer affaldsmængderne

Lokalsamfund – administration af vores påvirkning af og involvering i de lokalområder, hvor vi driver virksomhed

Etik – sørge for, at vi gør forretninger på en ansvarlig og hensynsfuld måde

Velgørenhed – fokuseret bestræbelse på at “give noget tilbage” ved at arbejde med strategiske velgørenhedspartnere

Disse fokusområder vil udvikle sig og vokse med tiden, efterhånden som vi gør fremskridt og nærmer os vores mål. Vores forpligtelse til at arbejde på en ansvarlig måde er kontinuerlig og ikke et enkeltstående projekt eller initiativ. Vi arbejder på at inkorporere disse måder at arbejde og tænke på, så de bliver dybt forankrede i vores organisationskultur.

3.0 Overvågning

Vi har et team, som skal sikre fokus og fremgang i forhold til de centrale mål, vi har givet os selv. Formålet med dette team er at overvåge indsatser og håndtere eventuelle problemer, der måtte opstå, når vi arbejder på at nå vores mål.
Medlemmer af dette team arbejder på specifikke projekter for at støtte op om vores fremgang og sørge for, at personer fra alle dele af virksomheden involveres (f.eks. reduktion af affaldsmængden, udvikling af genbrugsfaciliteter, reduktion af energiforbrug og udvikling af vores forbindelser til uddannelses- og velgørenhedspartnere), og vi engagerer så mange som muligt for at generere idéer til at opnå forbedringer inden for de fem fokusområder, vi har identificeret.

4.0 Mål

Det er vigtigt at fokusere vores projektarbejde på dette område ved at have nogle tydelige og målbare målsætninger. Disse mål vil også udvikle sig og vokse, efterhånden som vi gør fremskridt.

Miljø
1) Reducer kulstofudledningen fra vores bygninger i Midpoint Park
2) Levér en gangbar løsning til at indsamle og genbruge regnvand
3) Reducer mængden af affald, der sendes på lossepladsen, fra alle dele af Hozelock

Lokalsamfund
1) Levér 50 dages deltagelse i forbindelser mellem virksomheder og uddannelse
2) Sammensæt og kommuniker om et dokument om at være “en god nabo”
3) Deltag aktivt i Castle Vale Business Group for udvikling af lokalsamfund

Etik
1) Etabler central forretningsetik, som alle medarbejdere kan leve og arbejde i overensstemmelse med
2) Fuld gennemgangsproces for at sikre, at alle leverandører inkluderer etiske tiltag
3) Sikker dataadministration

5.0 Organisatorisk udvikling

Disse mål er en første erklæring om vores intentioner, og vi vil udvikle dem i løbet af de kommende år. Koordineringsteamet vil overvåge fremskridtet og sikre kontinuerlig feedback. Dokumentet vil ændre sig, efterhånden som virksomheden og markedet udvikler sig. Koordineringsteamet vil gennemgå dokumentets indhold så ofte, som det er nødvendigt for at sikre, at det udgør en korrekt erklæring om, hvad vi foretager os, og hvordan vi gør det.

Bæredygtighedspolitik – maj 2008