Erklæring om moderne slaveri

Erklæring om moderne slaveri

Politik om moderne slaveri

 Introduktion

Denne erklæring udpeger Hozelocks handlinger i forhold til at forstå alle potentielle risici for moderne slaveri i forbindelse med deres virksomhed og for at definere tiltag, som har til formål at sikre, at der ikke er slaveri eller ulovlig menneskehandel i deres egen virksomhed eller deres forsyningskæder. Denne erklæring drejer sig om handlinger i det finansielle år fra den 1. oktober 2018 til den 30. september 2019.

Virksomheden er bevidst om, at den skal have en håndfast tilgang til slaveri og ulovlig menneskehandel.

Virksomheden forpligter sig fuldt ud til at forhindre slaveri og ulovlig menneskehandel i deres forretningsaktiviteter og til at sikre, at deres forsyningskæder er fri for slaveri og ulovlig menneskehandel.

 Erklæring om politik

Moderne slaveri er en forbrydelse og en krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder. Den findes i forskellige former, f.eks. slaveri, trældom, påtvunget og obligatorisk arbejde og menneskehandel. Alle disse former har det tilfælles, at én person fratager en anden vedkommendes personlige frihed for at opnå personlig eller kommerciel gevinst. Vi har en nultolerancepolitik over for moderne slaveri, og vi forpligter os til at agere etisk og med integritet i alle vores forretningstransaktioner og forhold to til at implementere og håndhæve effektive systemer og kontroller for at sikre, at moderne slaveri ikke findes noget sted i vores virksomhed eller i nogen af vores forsyningskæder.

Vi forpligter os også til at sikre, at der er gennemsigtighed i vores egen virksomhed og i vores måde at tackle moderne slaveri på i vores forsyningskæder, og at denne måde er i overensstemmelse med forpligtelserne om oplysninger i henhold til Modern Slavery Act 2015. Vi forventer de samme høje standarder fra alle vores ordregivere, leverandører og andre forretningspartnere, og som en del af vores kontraktprocesser inkluderer vi specifikke forbud mod brugen af arbejdskraft, der er underlagt tvang eller ulovlig menneskehandel tvungen, eller nogen, der holdes i slaveri eller trældom, uanset om det er børn eller voksne, og vi forventer, at vores leverandører sørger for samme høje standarder blandt deres egne leverandører.

Denne politik gælder for alle personer, der arbejder for os eller på vores vegne i nogen kapacitet, herunder medarbejdere på alle niveauer, direktører, medarbejdere, bureauansatte, sekundær arbejdskraft, praktikanter, agenter, entreprenører, eksterne konsulenter, tredjepartsrepræsentanter og forretningspartnere.

Denne politik udgør ikke nogen del af en medarbejders ansættelseskontrakt, og vi kan til enhver tid ændre den.

 Ansvar for politikken

Det internationale ledelsesteam har det overordnede ansvar for at sikre, at denne politik overholder vores juridiske og etiske forpligtelser, og at alle, der er under vores kontrol, overholder den.

Købschefen har det primære og daglige ansvar for at implementere denne politik, overvåge dens brug og effektivitet, håndtere forespørgsler om den og tjekke interne kontrolsystemer og procedurer for at sikre, at de effektivt bekæmper moderne slaveri.

Afdelingschefer på alle niveauer har ansvar for at sikre, at dem, der rapporterer til dem, forstår og overholder denne politik og får tilstrækkelig og regelmæssig oplæring i den og information om problemet med moderne slaveri i forsyningskæder.

Relevante politikker

Virksomheden anvender de følgende politikker, der beskriver tilgangen til identifikation af risici for moderne slaveri og trin, der kan tages for at forhindre slaveri og ulovlig menneskehandel i virksomhedens drift:

Whistleblowing-politik

Virksomheden opfordrer alle medarbejdere, kunder og andre forretningspartnere til at rapportere eventuelle bekymringer i forhold til virksomhedens egne aktiviteter eller aktiviteter i forsyningskæden. Dette omfatter alle forhold, der kan give anledning til en øget risiko for slaveri eller ulovlig menneskehandel. Virksomhedens whistleblowing-procedure er designet til at gøre det nemt for medarbejdere at overdrage oplysninger uden at frygte for negative konsekvenser. Medarbejdere, kunder og andre, der har bekymringer, kan anmode om en kopi af vores whistleblowing-politik og formular til overdragelse af oplysninger.

Adfærdskodeks for leverandører

Virksomheden forpligter sig til at sikre, at dens leverandører opretholder de højeste standarder for etik. Det er påkrævet for leverandører at demonstrere, at de leverer sikre arbejdsforhold, hvor det er nødvendigt, behandler medarbejdere med værdighed og respekt og udviser etisk adfærd, som er inden for lovens rammer, når deres arbejdskraft anvendes. Virksomheden samarbejder med leverandører for at sikre, at de lever op til standarderne i adfærdskodekset og forbedrer deres medarbejderes arbejdsforhold. Seriøse overtrædelser af virksomhedens adfærdskodeks for leverandører, vil dog føre til afslutning af forretningsforholdet.

Rekrutteringspolitik

Virksomheden bruger kun specificerede, velrenommerede rekrutteringsbureauer til at opsøge arbejdskraft og verificerer altid praksisserne hos et nyt bureau, før de godtager medarbejdere fra dette bureau.

Overholdelse af politikken

Du skal sikre, at du læser, forstår og overholder denne politik.

Forebyggelsen, opdagelsen af og rapporteringen af moderne slaveri i en hvilken som helst del af vores virksomhed eller forsyningskæder er et ansvar, der tilkommer alle, der arbejder for os eller under vores kontrol. Det er påkrævet, at du undgår enhver aktivitet, der kan føre til eller opfordre til en overtrædelse af denne politik.

Du skal informere din leder så hurtigt som muligt, hvis du tror eller mistænker, at der er opstået en konflikt med denne politik, eller at der kan opstå en konflikt i fremtiden.

Du opfordres til at gøre opmærksom på bekymringer om ethvert prolem eller enhver mistanke om moderne slaveri i nogen del af vores virksomhed eller forsyningskæder for noget leverandørniveau så hurtigt som muligt.

Hvis du mener eller mistænker, at der er opstået en overtrædelse af denne politik, eller at der kan opstå en overtrædelse, skal du gøre din leder opmærksom på det eller rapportere det i overensstemmelse med vores whistleblowing-politik så hurtigt som muligt.

Hvis du er usikker på, om en bestemt handling, behandling af medarbejdere mere generelt eller deres arbejdsforhold på ethvert leverandørniveau udgøre nogen af de forskellige former for moderne slaveri, skal du gøre din leder eller HR-afdelingen opmærksom på det.

Vi bestræber os på at opfordre til åbenhed og vil støtte alle, der i god tro gør opmærksom på oprigtige bekymringer i henhold til denne politik – også hvis det viser sig, at vedkommende tager fejl. Vi forpligter os til at sikre, at ingen lægger under for ødelæggende behandling som følge af rapportering i god tro af deres mistanke om moderne slaveri, uanset hvilken form det måtte være i, der skulle finde sted i nogen del af vores virksomhed eller i nogen af vores forsyningskæder. Ødelæggende adfærd omfatter afskedigelse, disciplinære tiltag, trusler eller anden ufordelagtig behandling i forbindelse med at gøre opmærksom på en bekymring. Hvis du mener, at du er blevet udsat for en sådan behandling i nogen form, skal du informere HR-afdelingen om det med det samme. Hvis sagen ikke afhjælpes, og du er medarbejder, bør du formelt informere om den gennem vores klageprocedure.

Kommunikation og opmærksomhed på denne politik

Oplæring i denne politik og den risiko, vores risiko står over for i forhold til moderne slaveri i virksomhedens forsyningskæder, udgør en del af introduktionsforløbet for alle individer, der arbejder for os, og der gives jævnligt undervisning efter behov.

Vores nultolerancetilgang til moderne slaveri skal kommunikeres ud til alle leverandører, kontrakttagere og forretningspartnere ved begyndelsen af vores forretningsforhold med dem og håndhæves efter behov derefter.

Overtrædelser af denne politik 

Der skrides til disciplinære handlinger over for enhver medarbejder, der overtræder denne politik. Dette kan resultere i bortvisning for embedsmisbrug eller grov embedsmisbrug.

Vi kan afslutte vores forhold med andre individer og organisationer, der arbejder på vores vegne, hvis de overtræder denne politik.