Garantierklæring

GARANTIERKLÆRING

Betingelser og vilkår for garanti

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, overholder et produkts garanti de minimale lovbestemte krav i det land, hvor det sælges.

De fordele, der gives i denne producents garanti, gælder i tillæg til de andre rettigheder og retsmidler, forbrugeren i henhold til lovgivningen har med relation til de varer, som denne garanti er knyttet til.

Hozelock giver en producentgaranti til den oprindelige køber for hvert nyt produkt, der er produceret af Hozelock og sælges af en autoriseret leverandør af produkter fra Hozelock. Denne garanti giver en sådan oprindelig køber en garanti mod produktionsfejl og/eller defekte komponenter i garantiperioden gældende fra købsdatoen.

Udvidede garantier

Garantiperioden for udvalgte produkter fra Hozelock kan udvides under de følgende forhold:

  • Produktet er kvalificeret til en udvidet garanti, hvilket er angivet på emballagen på det individuelle produkt
  • Produktet fra Hozelock er registreret af slutbrugeren inden for 30 dage efter købet gennem følgende metoder:
  • Onlineregistrering via webadressen: https://spares.hozelock.com/guarantee
  • Hvis der ikke er adgang til internettet, kan du kontakte kundeservice for at registrere din udvidede garanti

 Oprettelse af et krav

Hvis et produkt, der er leveret af Hozelock, inden for garantiperioden viser sig at være defekt på grund af en produktionsfejl og/eller defekte komponenter, reparerer eller erstatter Hozelock produktet for den kunde, der fremviser den originale kvittering.

Bemærk: Registrering af dit produkt udgør ikke et købsbevis. Den originale kvittering for købet er nødvendig for at validere et krav om dækning under garantien.

Registrerede slutbrugere, der til Hozelocks rimelige tilfredshed kan påvise, at defekten eller skaden alene skyldes Hozelocks defekte materialer eller produktionsfejl og ikke:

(a) Slitage som følge af normal brug;

(b) Service, der er udført efter leveringen af personer, der ikke er autoriseret af Hozelock;

(c) Produktet/produkterne er anvendt forkert eller er blevet udsat for forsømmelse, f.eks. frostskade, upassende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, uforsigtighed (herunder tab af produktet) eller unormale brugsforhold;

(d) Produktet/produkterne har været involveret i et uheld eller et forsøg på reparation, ændring eller modifikation eller inspektion inde i selve produktet, medmindre sådanne aktiviteter er udført af eller på vegne af Hozelock eller er godkendt af Hozelock eller er i overensstemmelse med instrukser fra Hozelock;

(e) Produktet/produkterne er blevet anvendt på måder, der ikke er i overensstemmelse med god praksis og Hozelocks vejledning eller anbefalinger; eller

(f) Brug af uoriginale reservedele eller uoriginalt tilbehør, der er føjet til produktet/produkterne;

(g) Bemærk: Registrering af dit produkt udgør ikke et købsbevis. Den originale kvittering for købet er nødvendig for at validere ethvert krav i henhold til garantien;

Hvis produktet viser sig at være defekt, og du vil gøre brug af producentgarantien, reparerer eller erstatter Hozelock produktet for Hozelocks regning. Udgifter, der opstår for at muliggøre vurdering af garantidækning eller service, er dog forbrugerens ansvar, herunder forsendelse og ekspedition, rejseudgifter, mistet tid eller aflevering og afhentning. Dette har ingen indvirkning på dine lovbefalede rettigheder.

 

Registrer din garanti

Registrer